MENU
Aula_close Layer 1

Trivselarbejde

På skolen vægter vi trivsel højt!

Derfor har vi en pædagog og en lærer der er uddannet som trivselspersoner.

I det daglige arbejder klasserne hver især med trivsel.

Er der brug for supervision, ekstra hjælp @l klassen eller samtaler med grupper/enkelt elever er der mulighed for at bruge trivselspersonerne.

Har en elev brug for en snak, kan eleven selv, forældre, lærer eller pædagoger henvende sig @l disse. God trivsel er fundamentet for læring

 

maja