Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens bestyrelse vil arbejde for:

Landsbyordningens bestyrelse vil arbejde for:

Videst mulig åbenhed omkring fællesbestyrelsens arbejde. Det søges sikret gennem information om aktuelle emner og offentliggørelse af skolens principper og målsætning.

Aktivering af forældrekredsen gennem:

  • Minimum et årligt møde for hele forældrekredsen, hvor formandens mundtlige beretning samtidig aflægges
  • Deltagelse i forældremøder i de enkelte klasser
  • Et positivt samarbejde med skolens personalegrupper
  • Et styrket samarbejde med daginstitutionen
dreng

 

  • Fællesbestyrelsens arbejdsområder ifølge Folkeskole- og Dagtilbudsloven Fællesbestyrelsen fører tilsyn med skolen og børnehus således:
  • Den fastsætter principper for undervisningens organisering dvs. elevernes skema og fagenes timetal, principper for samarbejdet mellem skole/børnehus og hjem, lejrskoler m.m.
  • Den fastsætter skolens ordensregler.
  • Den godkender skolens undervisningsmidler og læseplaner
  • Den samarbejder med ledelsen om ansættelse af personaler
  • Den stiller forslag til/udtaler sig om alle forhold vedrørende landsbyordningen

Fællesbestyrelsens valgperiode følger byrådets. En af de første opgaver for et nyt byråd er at udskrive valg til skolebestyrelserne (ved os fællesbestyrelsen).