Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

SFO

I SFO fokuserer vi på at børnene udvikler deres sociale kompetencer.

De lærer at begå sig i samspillet med de andre børn og opbygger nogle gode legerela@oner, også på tværs af klasserne.

OIe ved børnene lige hvad de vil lege eller kreere, men vi voksne fungerer også som ide -́ skabende @l ak@viteter og lege, som kan fremme venskaber og give børnene indsigt i hinandens stærke sider.

I det daglige snakker vi med børnene om, at de har et ansvar over for hinanden.
De skal behandle hinanden og vores @ng ordentligt samt snakke ordentligt og hjælpe hinanden, hvor de kan.

Vi prioriterer forældresamarbejde højt og ønsker derfor en åben og løbende dialog om barnet.

fest