Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip om Skole-Hjem samarbejde

Princip om Skole-Hjem samarbejde

 

Vi mener, at et godt skole-hjem samarbejde bygger på en gensidig respekt og tillid til hinanden. Det bygger på en tro på, at børnene er omgivet af kompetente voksne, både forældre og personale, som i de respektive kontekster ved hvad der er bedst for barnet.

Kommunikation:

Vi mener, at det er vigtigt, at personalet orienterer forældrene i god tid omkring de aktiviteter der sker i børnehaven, klassen eller i landsbyordningen. Dette gælder både faglige og sociale aktiviteter.

Vi mener omvendt, at forældrene har et ansvar og en forpligtigelse til at orientere sig på den kommunikationsplatform, der er etableret omkring skole-hjem samarbejdet.

Det forventes også, at forældrene orienterer personalet om begivenheder i hjemmet, der har betydning for barnets trivsel og faglige præstation.
 

musikdreng

Arrangementer:

Vi mener, at det er vigtigt at personalet, på alle årgange, arrangerer forskellige tiltag for at kunne orientere forældrene om deres barns status på det faglige og på barnets trivsel.

Vi mener, at det er vigtigt at personalet og landsbyordningen arrangerer forskellige sociale aktiviteter, hvor både personale, forældre og børn bliver inviteret til at deltage.

Vi mener også, at forældrene har en vigtig opgave med at fremme trivslen i klasserne og i børnehaven. Det har stor betydning at forældrene, også udenfor landsbyordningens regi, laver sociale tiltag, som fremmer trivslen og kendskabet til de forældre og børn deres barn omgås med i hverdagen.

 

Vedtaget i fællesbestyrelsen maj 2019