Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dansk Som Andetsprog

Dansk som andet sprog skal forstås som en dimension i fagene specielt rettet mod tosprogede elever. Som udgangspunkt skal DSA-timerne ses som en integreret del af den almindelige undervisning i fagene. Det prioriteres at tosprogede elever får undervisning i deres hjemmeklasse, så de indgår i og drager nytte af skolens almindelige undervisning, og alt det andet der foregår omkring en klasse og på skolen. Tilegnelsen af sproget dansk skal ske i en kontekst og ikke løsrevet fra undervisningen. Dog kan der i særlige tilfælde gives en særlig sproglig støtte i dansk til tosprogede elever, som kan foregå i timer uden for klasseværelset sammen med den DSA-ansvarlige eller en anden voksen.

På Bøgebjergskolen kan disse særlige tildelte DSA-støttetimer gives på følgende to måder:

  1. A)  Støtten gives i den almindelige undervisning, hvor det giver bedst mening. Placering af timer og behov foregår altid i et samarbejde med det lærerteam, som eleven eller eleverne er tilknyttet. I de udvalgte timer støttes eleven(erne) i faget, får hjælp til forståelse og hjælp til opgaver.

    Klatrevæg

     

  2. B)  Støtten gives som enmandsundervisning, i par eller grupper udenfor klassen. Her kan der arbejdes med emner, som er relevant for det arbejde, som ellers finder sted i hjemmeklassen. Det kan både være helt generelle områder af sproget eller fagligt specifikke dele. I denne form for støtte er der i særdeleshed fokus på sprogtilegnelse, udvidelse af ordforråd og samtale. Dette foregår især gennem højtlæsning af billedbøger, hvor den dialogiske læsning sættes i spil, snak om ordgrupper/kategorier, spil, samtale og bevægelse. Placering af timer og behov foregår altid i et samarbejde med det lærerteam, som eleven(erne) er tilknyttet.

DSA-timernes hensigt er at øge opmærksomheden mod en aktiv sprogtilegnelse, sikre en øget læring og at kunne anvende kommunikationsstrategier. Derfor lægges der i sprogtilegnelsen og opbygning af ordforråd især vægt på, at eleverne bliver sat i situationer, hvor de skal være aktiv deltagende (tale, kommunikere, forklare, reflektere). Jo mere eleven forstår, jo bedre vil han eller hun være til at udtrykke sig i faget, for på sigt at kunne anvende et brugbart fagsprog i de gældende fag. Målet er at de tosprogede elever udvikler sig til faglige, aktive sprogbruger med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger; dermed får deres modersmål også en betydning i deres sprogtilegnelse af dansk.