Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler på skolen

 

ORDENSREGLER FOR BØGEBJERGSKOLEN

 • Beskrivelser for ønsket adfærd og samværskultur
 • Vi ønsker, at skolen skal være et rart og trygt sted at opholde sig, og at den kan være en god arbejdsplads for såvel børn som voksne. Vi ønsker rammer og regler, der baseres på tillid og gensidig respekt.

  Ordensreglerne er synlige på skolen og bør være kendt af alle elever, forældre og al personale på skolen.

   

  Klasse:

  Alle klasser udvikler klasseregler, der beskriver rammer for klassens læring og trivsel. Reglerne er synlige i klassen, og de er åbenlyse for alle, der kommer i lokalet, og kan bruges i hverdagen.

   

  Klasseværelse:

  Det er ikke kun rengøringspersonalet, der sørger for rengøringen på vores skole. Lærere, pædagoger og elever har også ansvar for, at her ser pænt ud.

  Hver dag fejer eleverne klasseværelset, lufter ud og tørre tavlen af. De sørger også for, at bordene er ryddede, og at stolene er sat op, så rengøringspersonalet kan komme til. Alle klasser vedtager et system, der sikrer at arbejdet bliver gjort.

 • Frikvarterer:

  I frikvartererne er eleverne på de områder – indendørs og udendørs, der hører til deres afdeling. Regler for ude/inde ordning vedtages efter de pædagogiske principper, der vægtes i hver afdeling. Skolens klokke markerer, når eleverne skal komme ind til time. Lærerne fordeler gårdvagter imellem sig. Gårdvagter og skolens legepatrulje hjælper børnene til at have gode frikvarterer.

   

  Trafik:

  På Bøgebjergskolen uddanner vi 6.klasse til at agere skolepatrulje hver hverdagsmorgen, således at skolens elever kan komme sikkert og trygt i skole. Det er skolepatruljens anvisninger som gælder for børn såvel som voksne.

   

  Kontakt mellem skole og hjem:

  Vi ønsker på skolen, at kontakten mellem skole og hjem er præget af tillid og respekt, og at både lærere og forældre bestræber sig på at have en anerkendende tone i al kommunikation.

  Kortere skriftlig kontakt mellem skole og hjem foregår på AULA. Ved behov for længere samtaler foregår dette pr. telefon eller møde på skolen. Dette aftales med klasselærere.

   

  Andre regler:

  I tilfælde af brand ringes der med klokken og instruks for brandalarmering er ophængt i alle lokaler.

  Skolen kan normalt ikke pålægges erstatningsansvar for en elevs tilskadekomst på skolen, ligesom skolen ikke kan pålægges erstatningsansvar for tyveri, bortkomst eller beskadigelse af elevernes ejendele, når de er i skole. Forældre skal have en forsikring der dækker barnet.(Indboforsikring og ulykkesforsikring)

  Mindre og værdifulde glemte sager afleveres på skolens kontor. Andre glemte sager bliver lagt i glemmekassen.

  Ting der efter skolens skøn kan være farlige, forstyrrende eller skræmmende, må ikke medbringes i skoletiden.

  Der må ikke ryges på skolens område.

  Mobiltelefoner: (se specifikke regler for brug af monbiltelefoner)

  Regler for brug af computere på skolen:

  Du må ikke bruge computere til noget som efter skolens mening er ulovligt eller skadeligt for skolens omdømme (blandt andet hente sider med pornografisk, voldeligt eller racistisk indhold)

  Du har selv ansvaret for det du foretager dig på computeren.

  Etik og moral på nettet:

  Færdsel på internettet er ikke kontrolleret eller styret af nogen. Derfor er der ikke faste regler for hvad man må og ikke må, men der er nogen uskrevne regler for god opførsel. Derfor:

   

  Når du e-mailer, chatter eller bruger nyhedsgrupper, skal du:

 • skrive i en pæn tone og lade være med at bruge skældsord og bandeord.
 • Udtrykke dig klart. Du kan evt. bruge smileys, hvis du vil udtrykke noget underforstået.
 • Underskrive dine meddelelser, så man kan se hvem der afsender.
 • Udarbejdet af skolebestyrelse og ledelse maj 2016.