Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med Lysbjergparken

I starten af 2019 blev Bøgebjergskolen kontaktet af plejehjemmet Lysbjergparken i Vester Åby. Plejehjemmet ønskede at starte et samarbejde med Bøgebjergskolen inspireret af projektet Heartwork i Herning kommune. Tanken bag Heartwork er at kunne bygge bro mellem eleverne i folkeskolen og plejehjemmenes ældre - relationsbaseret læring i alternative rammer. I relationen mellem ung og gammel er der plads til faglig læring såvel som social trivsel. Mødet med den ældre generation giver eleverne kompetencer, der rækker langt ud over skolen og ind i deres voksenliv. Værdier som respekt, tålmodighed, omsorgsfuldhed, lydhørhed og nærvær er med til at danne eleverne for livet. For de ældre betyder mødet med eleverne øget samvær og nærhed med andre mennesker, samt følelsen af at have værdi i en tid, hvor mange ældre ellers føler sig ensomme. I Faaborg-Midtfyn kommune ønsker man at øge børns tilknytning til civilsamfundet, hvilket er helt i tråd med Heartworks tankegang om at sætte ældre og unge i stævne. Bøgebjergskolen sagde straks ja til at indgå et samarbejde med plejehjemmet. En lærer og en klasse blev tilknyttet og samarbejdet blev hurtigt en realitet, og det første besøg på plejehjemmet blev arrangeret. Fredag den 5.april 2019 besøgte daværende 2.klasse plejehjemmet Lysbjergparken for første gang. For personalet på både plejehjemmet og skolen var dette første møde mellem ung og gammel en positiv oplevelse. Der var smil og latter allerede ved det første møde omend der også var børn, der var generte ved mødet med de ‘fremmede’. Siden er et besøg blevet til mange. I en lang periode har børnene fra 2. - nu 3.klasse - besøgt plejehjemmet hver 14. dag. Sammen har ung og gammel leget, spillet spil, tegnet, bagt kage, sunget sange m.m. og ikke mindst er der blevet talt og bundet bånd. Mange er blevet venner, og der er sågar børn, der besøger plejehjemmet uden for skoletiden. Fremadrettet bliver der færre besøg, men samarbejdet mellem skole og plejehjem består. På sigt skal besøgsklassen overdrage ‘opgaven’ til en ny klasse, der så vil opleve glæden ved at kunne være sammen med de ældre i Lysbjergparken.