Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

MILIFE

Introduktion til MILIFE

 

Hvorfor MILIFE

Vi har, ligesom mange andre skoler, ind imellem nogle elever der har lidt svært ved at gå i skole, og som ikke trives med de krav der stilles i skolen. Specielt i de yngste klasser kan det være svært for især drengene, at leve op til de krav der bliver stillet i skolen. Personalet har ind imellem også haft svært ved at hjælpe de elever, og lærerne har været frustrerede, fordi de manglede nogle redskaber til at hjælpe de børn, der havde svært ved at gå i skole.

Her i foråret 2019 blev jeg kontaktet af en lærer der arbejder ved et firma der hedder MILIFE. MILIFE har i mange år arbejdet med trivsel i skolen, men primært med mellemtrinnet og udskolingen. MILIFE har til dette arbejde udarbejdet et omfangsrigt materiale til disse klassetrin, men var meget interesserede i også at lave et materiale til de yngste elever i skolen. Dette arbejde ville de gerne have, at vi, i samarbejde med dem, ville hjælpe dem med at udarbejde.

ilife

Vi har derfor lavet en samarbejdsaftale med MILIFE om at få lavet et materiale til indskolingen. Som modydelse vil MILIFE uddanne hele vores pædagogiske personale, så de bliver klogere på, hvordan de understøtter og skaber rammer for at klasserne og børnene trives. Deres koncept er meget baseret på videnskab og viden om hjernen. Dette arbejde skal køre i hele skoleåret 2019/2020, hvor to ansatte ved MILIFE, lærer Gry Lindenhoff og ejer af MILIFE Vagn Strandgaard, underviser personalet.

 

Hvordan MILIFE

Målet med projektet er, at personalet lærer en masse teori og en række konkrete metoder om, hvad de skal gøre for at skabe bedre ro og trivsel i klasserne. Det drejer sig bl.a. om at lave en overskuelig dag for eleverne, således at vi i alle klasser har nogle faste rutiner når man starter og slutter dagen, og også eksempler på, hvordan man fx kan konflikthåndtere og hvordan man kan få ro i klasserne. Så alle klasser starter og slutter dagen med ”Tjek ind” og ”Tjek ud”, hvor man snakker med børnene om, hvordan de har det, ”Cirkeltid” som er en metode til at snakke med eleverne på og YOGO, som er ca. 3 minutters mindfullness musik, som giver ro når der er brug for det. Derudover arbejder alle klasser med nogle faste emner som ”Følelser”, ”Kommunikation”, ”Venner” og ”Konflikthåndtering”.

 

MILIFE

MILIFE i indskolingen - Indlæg fra MILIFE

Et nyt uddannelsesprojekt

Bøgebjergskolen er en lille folkeskole på Sydfyn med 80 elever fra 0-6. klasse og 14 lærere og pædagoger. I august 2019 startede vi sammen med lærer Gry Lindenhoff, (der også har været med til at udvikle HER ER JEG for mellemtrinnet) et nyt uddannelsesprojekt op på Bøgebjergsskolen i Faaborg-Midtfyn kommune.

Fælles didaktisk fundament og sproglig referenceramme

Trivsel og kompetenceudvikling står højt på skolens agenda, og skoleleder Jes Fechtenburg så potentialerne i, at lærerne og pædagogerne kunne opnå et fælles pædagogisk og didaktisk fundament og en fælles sproglig referenceramme og derigennem udvikle deres samarbejde og tilgang til eleverne og deres læring.

Starten på HVEM ER JEG

Et konkret produkt, der kommer ud af projektet, er et nyt MILIFE koncept for indskolingen, HVEM ER JEG. Det bliver et meget overskueligt opgavehæfte med de udvalgte personlige og sociale kompetencer, og det kan fint bruges sammen med plakaterne fra HER ER JEG. 

Vores rolle

”Vi har flere roller i udviklingsprocessen. Dels underviser vi lærerne og pædagogerne, dels inspirerer vi og skaber mulighederne for, at de overleverer viden til hinanden. Desuden sparrer vi med hvert af de i alt syv klasseteams. Det betyder bl.a., at de og vi kan tage konkrete problemstillinger op og tale dem igennem, komme med nye ideer og feedback”, forklarer Vagn.

Al begyndelse er svær

Gry udtaler: ”Lærerne er meget begejstrede for processen og er særdeles imponerede over, hvad eleverne kan udtrykke om de emner, som de lærer i MILIFE. I begyndelsen var der dog en del frustrationer, fordi eleverne have svært ved at sidde stille. Men nu bruges der hver morgen Yogo og cirkeltid, ligesom der tjekkes ind med eleverne, og ofte sluttes der også af med Yogo, så der kan sendes rolige børn ud i frikvarteret. Lærerne havde ligeledes bekymringer over, hvordan de skulle få tid til at forberede sig, men de fandt hurtigt ud af, at det ikke var forberedelsestungt og kom godt i gang.”

Videooptagelser giver indsigt i egen adfærd

Udover positive resultater hos eleverne, er lærere og pædagoger også blevet bedre til at åbne op for hinandens feedback. Flere har bl.a. benyttet sig af se såkaldte SWIWL videokameraer, der optager eleverne som set gennem lærerens øjne. Det har givet alle værdifuld indsigt i, hvordan de taler til og med eleverne, og hvad de kan udvikle hos sig selv for at støtte eleverne bedre.  

Forældrenes reaktioner

Vagn udtaler: ”Dette er nyt for alle, så det har været vigtigt for os, at forældrene er informeret undervejs. Vi har holdt forældremøde og sendt nyhedsbrev ud til dem – dels for at informere og involvere og dels for at give dem nogle tips til forældrerollen. Og vi har fået positive tilkendegivelser som fx:  ”Dejligt, at vi får nogle redskaber, vi også kan bruge derhjemme.” og ”Jeg er glad for, at I lægger vægt på, at der er mange veje for børnene. Der er ikke én vej, der er den rigtige.” 

Foreløbig kører projekter frem til juli i år, men der er interesse i at fortsætte endnu et år for at holde momentum i en god lærings- og udviklingsproces.

Materialer til MILIFE:

Milife